Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

TT Họ và tên Giảng viên bộ môn
1 Đào Thị Mến Giáo viên môn cơ bản
2 Lê Anh Hòa Giáo viên môn cơ bản
3 Nguyễn Hữu Phong Giáo viên môn cơ bản
4 Lê Thị Thanh   Giáo viên môn cơ bản
5 Nguyễn Thị Phương Hồng Giáo viên môn cơ bản
6 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên môn cơ bản
7 Hoàng Bích Nhung Giáo viên môn cơ bản
8 Nguyễn Văn Huyên Kế toán doanh nghiệp
9 Ngô Thị Kim Cúc Kế toán doanh nghiệp
10 Nguyễn Thị Bích Vượng Kế toán doanh nghiệp
11 Lê Thanh Hương Kế toán doanh nghiệp
12 Nguyễn Thị Thanh Xuân Kế toán doanh nghiệp
13 Phạm Thị Thanh Hằng Kế toán doanh nghiệp
14 Trần Thị Kim Bảo Kỹ thuật chế biến món ăn
15 Đào Ngọc Điệp Kỹ thuật chế biến món ăn
16 Nguyễn Văn Lại Kỹ thuật chế biến món ăn
17 Nguyễn Duy Thăng Kỹ thuật chế biến món ăn
18 Nguyễn Năng Vinh Kỹ thuật chế biến món ăn
19 Nguyễn Văn Lợi Kỹ thuật chế biến món ăn
20 Nguyễn Hoàng Hải Kỹ thuật chế biến món ăn
21 Nguyễn Ngọc Lữ Kỹ thuật pha chế đồ uống
22 Bùi Thị Thu Huyền Nghiệp vụ lễ tân
23 Nguyễn Thị Như Nghiệp vụ lễ tân
24 Phan Thế Hải Phục vụ sân golf
25 Trương Thu Trang Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
26 Nguyễn Minh Hải Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
27 Ông Thị Nhung Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
28 Lâm Tuấn Hưng Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
29 Dương Kiều Hoa Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
30 Lê Thị Bích Lan Quản trị khách sạn
31 Phan Thị Việt Hà Quản trị khách sạn
32 Trần Thị Thùy Anh Quản trị khách sạn
33 Nguyễn Duy Trường Quản trị khách sạn
34 Lê Thị Thu Hiền Quản trị khách sạn
35 Lê Thị Bích   Quản trị khách sạn
36 Lý Thị Thu Hương Quản trị khách sạn
37 Đỗ Thị Ngân Quản trị khách sạn
38 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Quản trị khách sạn
39 Nguyễn Văn Cường Quản trị mạng máy tính
40 Nguyễn Anh Tùng Quản trị mạng máy tính
41 Bùi Thanh Loan Quản trị mạng máy tính
42 Nguyễn Việt Cường Quản trị mạng máy tính
43 Lê Mai Nam Quản trị mạng máy tính
44 Bùi Văn Công Quản trị mạng máy tính
45 Nguyễn Tất Thắng Quản trị mạng máy tính
46 Nguyễn Thị Chiêu Kỹ thuật xây dựng
47 Trần Thị Lệ Thủy Kỹ thuật xây dựng
48 Nguyễn Thu Thủy Kỹ thuật xây dựng
49 Lê Thị Hằng Kỹ thuật xây dựng
50 Lê Thị Bích Lan Kỹ thuật xây dựng
51 Dương Thị Vân Hàn công nghệ cao
52 Đinh Thị Hồng Hàn công nghệ cao
53 Nguyễn Văn Tảo Hàn công nghệ cao
54 Đỗ Thị Hiền Hàn công nghệ cao
55 Nguyễn Thị Thúy Hiệp Hàn công nghệ cao
56 Nguyễn Trường Sơn Hướng dẫn du lịch
57 Đặng Thị Thúy Hướng dẫn du lịch
58 Lê Thị Thanh Huyền Hướng dẫn du lịch
59 Trương Văn Hân Hướng dẫn du lịch
60 Nguyễn Thị Duyên Hướng dẫn du lịch
61 Phạm Thị Tường Vi Quản trị lễ tân
62 Phạm Thị Oanh Quản trị lễ tân
63 Trần Thị Thúy Quản trị lễ tân
64 Lê Thị Kiều Trang Quản trị lễ tân
65 Mai Thị Phượng Quản trị lễ tân

 

 
Back to top