Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

Hệ cao đẳng

Thông báo tuyển sinh lớp kĩ thuật chế biến món ăn năm 2018

Thông báo tuyển sinh lớp kĩ thuật chế biến món ăn năm 2018

Ngày đăng24/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển vào HIC: Đợt 1: từ 01/04/2018 đến 30/06/2018; nhập học từ ngày 18/07 đến 23/07/2018 Đợt 2: từ 01/07/2018 đến 15/08/2018; nhập học từ ngày 02/08 đến 07/08/2018

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp hướng dẫn du lịch năm 2018

Thông báo tuyển sinh lớp hướng dẫn du lịch năm 2018

Ngày đăng24/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển vào HIC: Đợt 1: từ 01/04/2018 đến 30/06/2018; nhập học từ ngày 18/07 đến 23/07/2018 Đợt 2: từ 01/07/2018 đến 15/08/2018; nhập học từ ngày 02/08 đến 07/08/2018

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp kế toán doanh nghiệp năm  2018

Thông báo tuyển sinh lớp kế toán doanh nghiệp năm 2018

Ngày đăng23/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển vào Cao đẳng Quốc tế Hà Nội Đợt 1: từ 01/04/2018 đến 30/06/2018; nhập học từ ngày 18/07 đến 23/07/2018 Đợt 2: từ 01/07/2018 đến 15/08/2018; nhập học từ ngày...

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp quản trị khách sạn năm 2018

Thông báo tuyển sinh lớp quản trị khách sạn năm 2018

Ngày đăng23/04/2018

Cao đẳng Quốc tế Hà Nội thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển: Đợt 1: từ 01/04/2018 đến 30/06/2018; nhập học từ ngày 18/07 đến 23/07/2018 Đợt 2: từ 01/07/2018 đến 15/08/2018; nhập học từ ngày...

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyển sinh chuyên ngành Quản trị lễ tân cao cấp năm 2018

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành Quản trị lễ tân cao cấp năm 2018

Ngày đăng16/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển: Đợt 1: từ 01/04/2018 đến 30/06/2018; nhập học từ ngày 18/07 đến 23/07/2018 Đợt 2: từ 01/07/2018 đến 15/08/2018; nhập học từ ngày 02/08 đến 07/08/2018

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyến sinh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2018

Thông báo tuyến sinh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2018

Ngày đăng16/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển vào HIC: Đợt 1: từ 01/04/2018 đến 30/06/2018; nhập học từ ngày 18/07 đến 23/07/2018 Đợt 2: từ 01/07/2018 đến 15/08/2018; nhập học từ ngày 02/08 đến 07/08/2018

Chi tiết Chi tiết
 
Back to top