Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

Hệ Cao đẳng

Thông báo tuyển sinh lớp kỹ thuật chế biến món ăn năm 2019

Thông báo tuyển sinh lớp kỹ thuật chế biến món ăn năm 2019

Ngày đăng24/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển vào HIC: Đợt 1: từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 Đợt 2: từ 01/07/2019 đến 20/10/2019

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp hướng dẫn du lịch năm 2019

Thông báo tuyển sinh lớp hướng dẫn du lịch năm 2019

Ngày đăng24/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển vào HIC: Đợt 1: từ 01/01/2019 đến 30/06/2019; Đợt 2: từ 01/07/2019 đến 15/08/2019;

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp kế toán doanh nghiệp năm  2019

Thông báo tuyển sinh lớp kế toán doanh nghiệp năm 2019

Ngày đăng23/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển vào Cao đẳng Quốc tế Hà Nội Đợt 1: từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 Đợt 2: từ 01/07/2019 đến 15/08/2019;

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp quản trị khách sạn năm 2019

Thông báo tuyển sinh lớp quản trị khách sạn năm 2019

Ngày đăng23/04/2018

Cao đẳng Quốc tế Hà Nội thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển: Đợt 1: từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 Đợt 2: từ 01/07/2019 đến 15/08/2019

Chi tiết Chi tiết
Thông báo tuyển sinh chuyên ngành Quản trị lễ tân cao cấp năm 2019

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành Quản trị lễ tân cao cấp năm 2019

Ngày đăng16/04/2018

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển: Đợt 1: từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 Đợt 2: từ 01/07/2019 đến 15/08/2019

Chi tiết Chi tiết
 
Back to top