Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

Hệ ngắn hạn

Trường cao đẳng quốc tế Hà Nội tuyển sinh các lớp thẩm mỹ

Trường cao đẳng quốc tế Hà Nội tuyển sinh các lớp thẩm mỹ

Ngày đăng28/05/2018

Trường cao đẳng quốc tế Hà Nội tuyển sinh các lớp phun thêu thẩm mỹ, thời gian đào tạo lớp sơ cấp từ 2 tháng trở lên

Chi tiết Chi tiết
Tuyển sinh đào tạo " Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch "

Tuyển sinh đào tạo " Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch "

Ngày đăng17/04/2018

Trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội liên tục mở lớp đào tạo "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch"

Chi tiết Chi tiết
 
Back to top