Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

Hỗ trợ tư vấn

Chương trình đào tạo ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn

Chương trình đào tạo ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngày đăng23/05/2018

Chương trình đào tạo ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn - Cao đẳng quốc tế Hà Nội

Chi tiết Chi tiết
Chương trình đào tạo ngành: Hướng dẫn du lịch

Chương trình đào tạo ngành: Hướng dẫn du lịch

Ngày đăng22/05/2018

Chương trình đào tạo ngành Hướng dẫn du lịch trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội

Chi tiết Chi tiết
Chương trình đào tạo ngành: Quản trị khách sạn

Chương trình đào tạo ngành: Quản trị khách sạn

Ngày đăng22/05/2018

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội

Chi tiết Chi tiết
Chương trình đào tạo ngành: Quản trị lễ tân

Chương trình đào tạo ngành: Quản trị lễ tân

Ngày đăng22/05/2018

Cao đẳng quốc tế Hà Nội - Chương trình đào tạo ngành: Quản trị lễ tân

Chi tiết Chi tiết
Chương trình đào tạo ngành: Hàn công nghệ cao

Chương trình đào tạo ngành: Hàn công nghệ cao

Ngày đăng21/05/2018

Cao đẳng quốc tế Hà Nội - Chương trhttp://tuyensinh.quoctehanoi.edu.vn/adminadc/WebsiteContent#TabAvatarình đào tạo ngành Hàn công nghệ cao

Chi tiết Chi tiết
 
Back to top