Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

Khoa Kinh tế - Du lịch

1. Chức năng nhiệm vụ

Khoa Kinh tế-Du lịch với vai trò là một khoa đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC). Khoa có các chức năng và nhiệm chính vụ sau:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược, chương trình và kế hoạch đào tạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo trong lĩnh vực khoa phụ trách

- Nhận bàn giao danh sách tuyển sinh các ngành của Khoa từ phòng Quản lý Đào tạo, bố trí phòng học và phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, lớp trưởng trình Hiệu trưởng quyết định.

- Quản lý toàn diện học sinh-sinh viên của khoa trong giờ hành chính và theo dõi quá trình tu dưỡng rèn luyện của học sinh-sinh viên từ lúc nhập học cho tới khi tốt nghiệp.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy (cả lý thuyết và thực hành) theo chương trình toàn khoá học (lập thời khoá biểu từng học kỳ thông qua phòng Quản lý Đào tạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo TKB đã được phòng Quản lý Đào tạo đồng ý, Hiệu trưởng duyệt).

- Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng, kỷ luật, danh sách và hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng nộp cho phòng Quản lý Đào tạo tổng hợp trình Hội đồng nhà trường.

- Tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ Giáo án, sổ lên lớp hàng ngày, bảng tổng kết điểm học kỳ, tổng kết năm học nộp cho phòng Quản lý Đào tạo theo dõi và lưu trữ.

- Lập danh sách học sinh-sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp gửi cho phòng Quản lý Đào tạo trình Hội đồng thi tốt nghiệp; phối hợp cùng phòng Quản lý Đào tạo lập danh sách kết quả thi tốt nghiệp các nghề thuộc Khoa phụ trách.

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ cho đào tạo trình Hiệu trưởng duyệt.

- Quản lý tài sản của nhà Trường trang bị cho Khoa sử dụng, bao gồm: Các loại máy móc, phương tiện, tài liệu dạy học, tài sản tại Phòng làm việc, phòng học được giao quản lý.

- Tổ chức việc học kết hợp sản xuất làm ra sản phẩm hoặc thực hiện các hợp đồng sản xuất theo sự phân công của Hiệu trưởng

- Thực hiện việc tiếp nhận và sử dụng vật tư, theo đúng định mức cho từng thiết bị dạy thực hành. Tổ chức tốt việc sử dụng, bảo quản các tài sản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

- Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc sử dụng đúng, đủ các loại vật tư tránh lãng phí, thất thoát.

- Tổ chức thực tập, thi tốt nghiệp cho học sinh thuộc Khoa mình theo kế hoạch của Phòng Quản lý Đào tạo đã được Hiệu trưởng duyệt.

- Tổ chức các phong trào thi đua học tốt, giảng dạy tốt, phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT trong Giáo viên và học sinh-sinh viên Khoa mình.

- Quản lý đội ngũ GVCN trong khoa mình làm tốt chức trách nhiệm vụ.

- Làm báo cáo công tác thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công của Hiệu trưởng.

- Tiến hành công tác kiểm kê cuối năm hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

2. Cơ cấu tổ chức

- Ths. Nguyễn Văn Ánh: Phó hiệu trưởng, phụ trách khoa

- Thầy Đỗ Tiến Dụng: Trưởng bộ môn Quản trị khách sạn-Nhà hàng

- Thầy Đỗ Gia Bái: Trưởng bộ môn chế biến

- Thầy Nguyễn Văn Lại: Trưởng bộ môn Hướng dẫn du lịch

- Cô Trần Thị Trang: Trưởng bộ môn Kinh tế

- Giáo vụ khoa 1: Nguyễn Kim Bảo

- Giáo vụ khoa 2: Trần Thị Bích

- Hiện nay Khoa có gần 30 giảng viên chuyên ngành có trình độ từ Thạch sỹ trở lên, trong đó có nhiều người là Tiến sỹ hoặc đang làm NCS

- Văn phòng Khoa Kinh tế - Du lịch: Tầng 1 nhà B, Khu văn hóa nghệ thuật, Mai Dịch-Cầu Giấy-Hà Nội

- Điện thoại: 0243.99.13.113 - 0981.257.178

- E-mail: nguyenphucanh83@gmail.com

- Website: quoctehanoi.edu.vn

 

 

 
Back to top