Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

Quy mô đào tạo trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội

Hiện nay, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội tổ chức đào tạo các trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và liên thông các cấp trình độ

1. Với bậc Trung cấp: Quy mô đào tạo khoảng 1.000 sinh viên, trong đó:

  • Hệ chính quy: Gồm 10 chuyên ngành, thời gian đào tạo 1.5 năm, tập trung;
  • Hệ chính quy bằng 2: Gồm 10 chuyên ngành, thời gian đào tạo 1 năm, tập trung;
  • Hệ chính quy liên thông: Gồm 10 chuyên ngành; thời gian đào tạo 1 năm, tập trung;

xem thêm các chương trình đào tạo hệ trung cấp: http://tuyensinh.quoctehanoi.edu.vn/he-trung-cap

2. Với bậc Cao đẳng: Quy mô đào tạo khoảng 1.500 sinh viên, trong đó:

  • Đào tạo Cao đẳng chính quy: Gồm 10 chuyên ngành, thời gian đào tạo 2.5 năm
  • Đào tạo Cao đẳng chính quy văn bằng 2 : Gồm 10 chuyên ngành, thời gian đào tạo 1.5 năm
  • Hệ chính quy liên thông: Gồm 10 chuyên ngành; thời gian đào tạo 1 năm, tập trung;

Xem thêm chương trình đào tạo hệ cao đẳng: http://tuyensinh.quoctehanoi.edu.vn/he-cao-dang

          Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn (cấp chứng chỉ) nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức với các chuyên đề xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như Quản lý khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ bàn bar, Nghiệp vụ buồng phòng…

Xem thêm chương trình đào tạo ngắn hạn: http://tuyensinh.quoctehanoi.edu.vn/he-chung-chi-ngan-han

 
Back to top