Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

Thông báo tuyển sinh

Hệ ngắn hạn

Hệ ngắn hạn

Trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội đào tạo các lớp chứng chỉ ngắn hạn, giúp học viên nhanh chóng học được các kiến thức bổ ích thực tế nhất.

 
Back to top